จากมุมมองของพระคัมภีร์ มนุษย์เป็นเอกภาพทางจิต ตัวอย่างเช่น

จากมุมมองของพระคัมภีร์ มนุษย์เป็นเอกภาพทางจิต ตัวอย่างเช่น

พระคัมภีร์เรียกมนุษย์ทั้งมวลซ้ำๆ ว่าวิญญาณ (ปฐก 2:7; ยรม 13:17; 52:28-30; เอเสค 18:4; กจ 2:41; 1 คร 15:45), ร่างกาย (อฟ 5:28; โรม 12:1–2; วว. 18:13), เนื้อหนัง (1 ปต. 1:24) และวิญญาณ (2 ทธ. 4:22; 1 ยอห์น 4:1–3) ดังนั้น พระคัมภีร์จึงไม่รับรองความเป็นทวินิยมในแง่ของการแบ่งแยกระหว่างร่างกายและความรู้สึกทางเพศ นอกจากนี้ พระคัมภีร์ไม่ได้มองเห็นส่วนที่เป็นอมตะของมนุษย์ 

เพราะพระเจ้าเท่านั้นที่มีความเป็นอมตะ (1 ทธ. 6:14–16) 

และจะมอบให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ในการฟื้นคืนพระชนม์ครั้งแรก (1 คร. 15:51–54) . ดังนั้น มนุษย์จึงมีความหมายว่าเป็นตัวตนทางเพศที่ไม่มีการแบ่งแยก และอัตลักษณ์ทางเพศไม่สามารถเป็นอิสระจากร่างกายได้ ตามพระคัมภีร์ อัตลักษณ์ทางเพศของเราได้รับการออกแบบโดยพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ยอมรับว่าเนื่องจากการตก (ปฐก. 3:6–19) มนุษย์ทั้งหมด—นั่นคือ สติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณของเรา—ได้รับผลกระทบจากบาป (ยรม. 17:9; รม. 3: 9; 7:14–23; 8:20–23; กท 5:17) และจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยพระเจ้า (รม. 12:2) อารมณ์ ความรู้สึก และการรับรู้ของเราไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ถึงแบบแผน อุดมคติ และความจริงของพระเจ้า (สภษ. 14:12; 16:25) เราต้องการคำแนะนำจากพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์เพื่อกำหนดว่าอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดของเราและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ (2 ทธ.3:16)

ข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลบางคนอ้างว่าอัตลักษณ์ทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศทางชีววิทยาของพวกเขานั้นเผยให้เห็นถึงการแบ่งขั้วที่ร้ายแรง ความแตกสลายหรือความทุกข์ใจนี้ ไม่ว่าจะรู้สึกหรือไม่ก็ตาม เป็นการแสดงออกถึงผลเสียหายของบาปที่มีต่อมนุษย์ และอาจมีสาเหตุหลายประการ แม้ว่าความลุ่มหลงทางเพศจะไม่ถือเป็นบาปโดยเนื้อแท้ แต่อาจส่งผลให้เกิดการเลือกที่ผิด เป็นตัวบ่งชี้อีกประการหนึ่งว่า ในระดับบุคคล มนุษย์มีส่วนร่วมในความขัดแย้งครั้งใหญ่

ตราบใดที่คนข้ามเพศมุ่งมั่นที่จะจัดลำดับชีวิตของตนตามคำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องเพศและการแต่งงาน พวกเขาก็สามารถเป็นสมาชิกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้ พระคัมภีร์ระบุกิจกรรมทางเพศนอกการแต่งงานเพศตรงข้ามอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอว่าเป็นบาป (มธ 5:28, 31–32; 1 ทธ. 1:8–11; ฮบ 13:4) วิถีชีวิตทางเพศทางเลือกเป็นการบิดเบือนของขวัญทางเพศที่ดีของพระเจ้าอย่างผิดเพี้ยน (รม.1:21–28; 1 ​​คร.6:9–10)

เนื่องจากพระคัมภีร์ถือว่ามนุษย์เป็นองค์รวมและไม่แยกความแตกต่าง

ระหว่างเพศทางชีวภาพและอัตลักษณ์ทางเพศ ศาสนจักรจึงเตือนคนข้ามเพศอย่างหนักแน่นไม่ให้ทำศัลยกรรมแปลงเพศและห้ามแต่งงาน หากพวกเขาเคยผ่านขั้นตอนดังกล่าว จากมุมมองแบบองค์รวมในพระคัมภีร์เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ การเปลี่ยนจากเพศหนึ่งไปสู่อีกเพศหนึ่งอย่างสมบูรณ์และการได้รับอัตลักษณ์ทางเพศแบบผสมผสานไม่สามารถคาดหวังได้ในกรณีของการผ่าตัดแปลงเพศ

พระคัมภีร์สั่งให้สาวกของพระคริสต์รักทุกคน พวกเขาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและความเคารพ ซึ่งรวมถึงคนข้ามเพศด้วย การเยาะเย้ย ข่มเหง หรือรังแกคนข้ามเพศนั้นขัดกับบัญญัติในพระคัมภีร์ที่ว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มาระโก 12:31)

ศาสนจักรในฐานะชุมชนของพระเยซูคริสต์หมายถึงที่หลบภัยและสถานที่แห่งความหวัง การดูแล และความเข้าใจสำหรับทุกคนที่กำลังงุนงง ทุกข์ทรมาน ดิ้นรน และโดดเดี่ยว เพราะ “ต้นอ้อช้ำ เขาจะไม่หักและสูบบุหรี่ ป่านจะไม่ดับ” (มธ 12:20) ทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและเพลิดเพลินกับมิตรภาพของผู้เชื่อ ผู้ที่เป็นสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในชีวิตคริสตจักรได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่พวกเขายอมรับข่าวสาร พันธกิจ และค่านิยมของศาสนจักร

พระคัมภีร์ประกาศข่าวดีว่าบาปทางเพศที่กระทำโดยคนรักร่วมเพศ รักร่วมเพศ คนข้ามเพศ หรือคนอื่น ๆ สามารถได้รับการอภัย และชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ (1 คร 6:9–11)

ผู้ที่มีประสบการณ์ความไม่ลงรอยกันระหว่างเพศทางชีววิทยาและอัตลักษณ์ทางเพศควรปฏิบัติตามหลักการในพระคัมภีร์ในการจัดการกับความทุกข์ใจของพวกเขา พวกเขาได้รับเชิญให้ใคร่ครวญถึงแผนดั้งเดิมของพระเจ้าในเรื่องความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ทางเพศ เป็นของพระเจ้า ทุกคนถูกเรียกให้ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยร่างกายและการเลือกดำเนินชีวิต (1 คร 6:19) สำหรับผู้เชื่อทุกคน คนข้ามเพศได้รับการสนับสนุนให้รอคอยพระเจ้า และได้รับความเมตตา สันติสุข และพระคุณจากเบื้องบนอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อรอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในเร็วๆ นี้ เมื่อผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์ทุกคนจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ตามอุดมคติของพระเจ้า

credit : niceneasyphoto.com tampabayridindirty.com starwalkerpen.com bobasy.net metrocrisisservices.net symbels.net secondladies.net qldguitarsociety.com ptsstyle.com discountmichaelkorsbags2013.com